VR Gold

VR9500/VR10500 řídící jednotka pro vibrační testování

Upgrade a podpora

Doporučujeme pořízení zlatého balíčku VR k zajištění co největšího užitku produktů VR. Kontaktujte vašeho VR obchodního zástupce k diskuzi ohledně cen a detailů vztahujících se k možnostem uvedeným níže.

Doživotní záruka hardwaru
Po objednání zlatého balíčku VR je poskytována záruka na hardware, dokud bude zachován „balíček“ VR Gold. Společnost VR ručí za to, že hardware řídící jednotky bude bez defektů na materiálu a zpracování. Záruka pokrývá selhání hardwaru při běžných provozních podmínkách a nepokrývá poškození způsobené nedbalostí nebo špatným zacházením.

Všechny softwarové verze
Tým společnosti Vibration Research je zavázaný k poskytnutí pomoci zákazníkovi při řešení jeho problémů. Valná většina možností softwaru VibrationVIEW pochází z požadavků a ideí zákazníků s ohledem provádět ve vysoké kvalitě široké portfolio testů. Nové verze softwaru VibrationVIEW jsou uvolňovány každoročně.

Prioritní tovární podpora a servis
Ve společnosti Vibration Rsearch věříme, že kontinuální podpora našeho produktu je stejně tak důležitá jako jeho prvotní instalace. Nabízíme každoroční podporu – základní nebo podporu dle požadavku. Podpora je zajišťována skrze telefon, email, digitální Help menu obsažené v softwaru, webináře a VR univerzitu.

Live Analyzer (ObserVIEW)
Umožňuje chování hardwaru VR jako dynamického analyzátoru v reálném čase. Používejte pokročilé grafické výstupy z posprocessingové analýzy v reálném čase. Využitím možnosti DVR, pozastavíte živě přenášený datový tok k jeho analýze a následnému exportu. Můžete pokračovat dale v analýze bez ztráty dat.

iDOF AND ANALYZER OPTIONS

Instant Degrees of Freedom (iDOF) je modul vztahující se k testům pomocí náhodných vibrací (Random Vibration). Tento modul umožnujě vykreslení nejvyhlazenějších řídících signálů v průmyslu a umožňuje společnostem provádět vysoce přesné a sofistikované vibrační testy v odpovídajícím čase. To zajišťuje provedení testování produktu ve správné časové toleranci.

Analyzer obsahuje výpočet/znázornění koherence, cross spektra a přenosové funkce v modulech Random a FDR. Dále pak THD grafy (validace stavu shakeru) a FFT spektrální grafy v modulu Sine. Jako přídavek, modul Analyzer poskytuje konfigurovatelný generátor funkcí určený pro generování uživatelem definovaných elektrických signálů ve formě napětí.

KALIBRAČNÍ VERIFIKACE
Každý nový kontrolér je dodáván čerstvě kalibrovaný s certifikátem o kalibraci, který je trasovatelný dle NIST. Provedení každoroční kalibrační verifikace je předpokladem k tomu, aby byla zaručena životnost a správná funkce kontroléru.

„Realizuj si sám“ kalibrační software
Proveďte si kalibrační verifikaci ve vlastní laboratoři skrze vlastní kalibrační prostředky a automatický kalibrační software od společnosti VR. Software byl vytvořen společností VR k automatizaci verifikačního procesu.

Zlevněná tovární kalibrace ve VR
Nabízíme certifikovaný tovární kalibrační servis pro všechny naše produkty/zařízení. S ohledem k faktu, že kalibrace je základem pro údržbu a správnou funkci zařízení, kalibrační servis je zlevněn, pokud je k zařízení zakoupen zlatý balíček VR nebo je kalibrováno více zařízení zároveň.

Zákaznický servis

Ve společnosti Vibration Research věříme, že kontinuální podpora našeho produktu je stejně tak důležitá jako jeho prvotní instalace. Zeptejte se na:

  • Obětavý zákaznický tým podpory
  • Virtuální vzdělávání skrze internet dle požadavku
  • Školení dle požadavku (u zákazníka apod.)