Možnosti zkoušek

VibrationVIEW Software

VibrationVIEW Test Modules

Patentovaný program VibrationVIEW firmy Vibration Research se používá ve spojení s VR9500, VR10500 и ObserVR1000 pro nastavování a monitorování vibračních testů a automatické generování protokolů dle nastavení zákazníka. Může být konfigurován pro jeden nebo více standardních testovacích modulů.

Inovativní Vibration Research®

Špičkový tým Vibration Research řeší výzvy od zákazníků. Pro rychlé zjištění životnosti výrobku, jeho nadměrného nebo nedostatečného testování, vyvíjíme inovativní metody, které zvyšují přesnost a zrychlují vibrační testy. Nabízíme naše patentované testovací moduly:

FIELD DATA REPLICATION ICON „FIELD DATA REPLICATION“ (FDR) reprodukuje Váš časový záznam změřený v terénu ve Vaší laboratoři. Řídicí jednotka automaticky kompenzuje odezvy z budiče vibrací včetně testovaného vzorku.
KURTOSION ICON „KURTOSION“® reprodukuje špičky zrychlení do standardní zkoušky náhodným signálem. Naše patentované řešení lze použít, pokud Vaše testované prostředí nemá normální (Gaussovo) rozložení.
FATIGUE DAMAGE SPECTRUM ICON „FATIGUE DAMAGE SPECTRUM“ (FDS) změří namáhání Vašeho vzorku a spočítá životnost. Používá se pro zkrácení zkoušky při stejném namáhání testovaného vzorku.
INSTANT DEGREES OF FREEDOM ICON „INSTANT DEGREES OF FREEDOM“®(iDOF) pomůže zabránit nadměrnému nebo nedostatečnému namáhání vzorku, zejména při krátkých zkouškách s úzkou tolerancí.
STAG ICON „SINE TRACKING, ANALYSIS AND GENERATION“ (STAG) generuje testy typu Sine on Random na vibračním budiči reflektující reálné podmínky s dominantními sinusovými tóny způsobenými rotačními částmi zařízení.

Testovací Moduly

SINE ICON SINE
Pro harmonické zkoušky rozmítaným nebo konstantním harmonickým signálem s řízením zrychlení, rychlosti vibrací nebo výchylky.
SINE-ON-SINE ICON SINE ON SINE
Pro kombinované zkoušky až 32 harmonickými tóny zároveň.
RANDOM ICON RANDOM
Pro řízení zkoušky náhodným signálem s normálním rozložením (Gaussovým) amplitud.
SINE-ON-RANDOM ICON SINE ON RANDOM
Pro zkoušky náhodným širokopásmovým šumem se superponovanými harmonickými tóny.
RANDOM-ON-RANDOM RANDOM ON RANDOM
Pro zkoušky náhodným širokopásmovým šumem se superponovanými úzkopásmovými šumy.
RANDOM IMPORT ICON RANDOM IMPORT
Importuje Váš časový záznam a převede jej do křivky výkonové spektrální hustoty a vygeneruje tabulku PSD.
SHOCK ICON SHOCK
Pro zkoušky klasickým nebo volitelně uživatelem definovaným (SRS syntéza) šokem.
SHOCK RESPONSE SPECTRUM ICON SRS
Analýza spektra odezev (SRS). Běh šokového testu definovaného amplitudou zrychlení ve frekvenčním pásmu. Je k dispozici syntéza mnoha různých průběhů.
TRANSIENT CAPTURE ICON TRANSIENT CAPTURE
Zachytí přechodový puls pro dodatečnou analýzu. Lze využít záznamník dat s SRS analýzou.
RECORDERVIEW ICON RECORDERVIEW
Zaznamená data z Vašeho vibračního systému a uloží na disk Vašeho počítače. RecorderVIew lze konfigurovat pro všechny vstupy při běhu testu nebo využít záznamník dat v terénu.