VR9500 | VR10500

Řídicí jednotky vibračních zkoušek

Spolehlivý hardware, inovativní software, uživatelsky příjemné prostředí

Řídicí jednotka Vibration Research VR9500|VR10500 je speciálně navržena a vyrobena s vynikajícími vlastnostmi. Níže naleznete, co lze očekávat od naší vlajkové lodi:

Spolehlivý hardware

Vibration Research garantuje Vaši spokojenost. Náš VR9500|VR10500 byl pečlivě navržen a vyroben pro vysoký stupeň spolehlivosti

 • Všechny řídicí jednotky jsou dodávány s tříletou záruční dobou pro HW, čímž chráníme Vaše investice a Vaši schopnost testovat
 • Každý kontrolér je individuálně testován před dodáním
 • Řídicí jednotky mají společný hardware a vestavěnou diagnostiku pro snadné řešení problémů
 • Aktivně sledujeme reakce zákazníků. Devadesát procent našich vylepšení pochází od návrhů zákazníků

Inovativní software: VibrationVIEW

INTUITIVNÍ, FLEXIBILNÍ, VÝKONNÝ
VibrationVIEW je Vibration Research patentovaný software, který se používá ve spojení s řídicí jednotkou VR9500|VR10500 pro nastavování a monitorování vibračních testů a automatické generování protokolů. Běží pod všemi verzemi operačních systémů Microsoft Windows a nabízí možnost dálkového monitorování a řízení pomocí webového rozhraní, včetně e-mailových zpráv. Níže jsou některé důvody proč mají naši zákazníci v oblibě VibrationVIEW.

KOMPATIBILITA S VIBRAČNÍMI BUDIČI

  VibrationVIEW pracuje s jakýmikoliv elektrodynamickými, servo-hydraulickými nebo servo-elektrickými budiči vibrací. Umožňuje řízení jednoosých, dvouosých, tříosých systémů, fázové řízení, řízený více řídicích smyček, seismické testy.

VYNIKAJÍCÍ ANALÝZA

  Volitelná funkce analýz obsahuje křížové spektrum, přenosové funkce, koherence, korelace a schopnost aplikovat matematické funkce v grafech.

PLÁNOVÁNÍ TESTŮ

  Běh testů lze naplánovat s uživatelsky definovanou dobou, spektrum lze definovat s úrovní dB, % nebo hodnotou RMS. Test lze rozvrhnout s rozdílnou periodou s rozdílnou úrovní. Amplituda akcelerace lze měnit i při běhu testu.

GRAFY

VibrationVIEW má lehce nastavitelný systém grafů s automaticky nastavitelným rozsahem, zoomem. Snadno lze graf i jednotlivé průběhy exportovat do Microsoft® Word nebo Excel. Jednoduše vložíte specifikace testů, které jste přijmuli e-mailem nebo v dokumentu do tabulky definování testu.

ZOBRAZENÍ DAT

  1. Náš software dovoluje mnoho typů grafických zobrazení jako:
  • Spektrální hustotu akcelerace
  • Spektrální hustotu výstupního napětí
  • Přenosovou funkci mezi kanály
  • Fázi mezi vstupy nebo výstupy
  • Lissajousovi křivky
  • Trend dat
  • Časový průběh výstupního napětí
  • Časový průběh akcelerace vstupního kanálu
  • Závislost výstupu na vstupu včetně limitů vibračky

GRAFICKÉ KURZORY

  • Automaticky lokalizovat špičky a údolí průběhu
  • Zvýraznit jednotlivé body průběhu
  • Vypočítat RMS mezi zadanými frekvencemi
  • Vypočítat sklon v logaritmických či lineárních průbězích
  • Vyhledat harmonické rezonance
  • Komentovat pásmo a Q faktor rezonancí

SNADNÉ NASTAVENÍ TESTŮ

  • Zjednodušené nastavení základních testů
  • Pokročilé nastavení složitějších testů
  • Stejný tvar zadávání různých testů
  • Grafické zobrazení zadaných testů
  • Až 1024(VR9500)|9999(VR10500) samostatných frekvenčních/amplitudových bodů zlomu

KONTROLA SYSTÉMU

  Všechny programové balíčky VibrationVIEW obsahují modul Kontroly systému, který umožňuje zadání harmonického tónu se zobrazením časového průběhu a zobrazení spektra každého vstupu zrychlení. Tento testovací modul se používá pro kalibraci jednotky a kontroly celé řídicí smyčky včetně řídicí jednotky, zesilovače, vibračky a akcelerometru.

ZŘETĚZENÍ TESTŮ

  Modul umožňuje řetězit více testů. Všechny testy mohou být stejného typu nebo lze řetězit různé typy testů.

PAMĚŤ DAT

  Pro pozdější zpracování lze všechna data z testů uložit na kterýkoliv disk, včetně disku na síti. Data lze ukládat ručně nebo automaticky v intervalech definovaných uživatelem. Data lze jednoduše kopírovat na vyjímatelná média. Lze je exportovat do univerzálních textových souborů pouze kliknutím myši. Veškeré nastavení testů je rovněž uloženo v datovém souboru. Nikdy tak nezapomenete nastavení testu.

KONFIGUROVATELNÉ BEZPEČNOSTNÍ LIMITY

  Pro ochranu Vašeho testovaného vzorku a celého vibračního systému lze uživatelem nastavit limity zrychlení, limity zesílení systému, limity výstupního napětí. Stavy vstupních kanálů jsou nepřetržitě monitorovány pro případné chyby. Všechny vstupy jsou rovněž kontrolovány z hlediska zrychlení, rychlosti vibrací a výchylky.

BEZPEČNOST TESTU

  Pomocí chráněného přístupu k testům pomocí hesel v několika úrovních lze zabezpečit nepřerušení testu. Operátoru je umožněno provádět změny běžícího testu, ale neumožňuje provádět změny, které mohou poškodit testovaný vzorek nebo znehodnotit výsledek testu

VOLITELNÉ TESTY

  VibrationVIEW může být konfigurován v širokém rozsahu standardních a uživatelsky volitelných voleb testů

 

Uživatelsky příjemné prostředí

VR9500|VR10500 nevyžaduje žádný speciální interface nebo speciální PC ovladač. Naši zákazníci mohou použít jakýkoliv počítač v laboratoři nebo jej zapojit k notebooku. Jednoduše se zapojí kabelem do Ethernet portu a začne testovat. Zde naleznete některé příjemné vlastnosti, které naši zákaznici oceňují:

“DRAG and DROP”

  Vlastnost “Drag and DROP” umožní VR9500|VR10500 zákazníkům rychle nahrát testy a jejich výsledky do Microsoft Word nebo Excel. Jednoduše vložíte specifikace testů, které jste přijmuli e-mailem nebo v dokumentu do tabulky definování testu.

ETHERNET PŘIPOJENÍ

  1. Ethernetové připojení dává značné výhody oproti připojení přes USB nebo pomocí PC interface:
  • Izolace zemní smyčky
  • Délka kabelu až 100m
  • Není třeba instalovat žádný ovladač

INTREGRACE S PC A WINDOWS

  VR9500|VR10500 je zcela integrován s Vaším PC a Windows operačním systémem, což umožní uživateli využít jeho předcházející znalosti a zrychlit tím využití systému. Jednoduše zapojíte VR9500|VR10500, nahrajete program VibrationVIEW a jste připraveni započít test.

MONTÁŽ DO RÁMU

  VR9500|VR10500 s výškou 1U lze jednoduše namontovat do 19″ rámu zesilovače, což eliminuje použití dlouhých kabelů k snímačům zrychlení a výstupního kabelu k zesilovači.

NASTAVENÍ PROTOKOLŮ

  Všechny systémy VR9500|VR10500 obsahují úplný, robustní balíček vytváření protokolů, který automaticky vytvoří protokol zkoušky na konci testu. Zákazník má možnost využít přednastavené šablony umožňující doplnění protokolu o důležitá data jako je jméno technika, zákazníka, času, parametrů testu a další. Nebo vytvořit vlastní šablony reportů

AŽ 128|512 VSTUPNÍCH KANÁLŮ

  VR9500 je rozšiřitelný z 1 až na 128 vstupních kanálů. Tento modulární systém lze montovat do 19“ rámu nebo umístit na desku stolu.
  VR10500 je rozšiřitelný z 16 až na 512 vstupních kanálů. Tento modulární systém lze montovat do 19“ rámu nebo umístit na desku stolu.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

  Každý 4kanálový modul lze použít nezávisle nebo spolu propojit a získat tak více vstupních kanálů pro speciální případ. Toto ekonomické řešení zásadně šetří prostředky zákazníků. Přídavný výstup s příslušným programem lze použít pro řízení více než jednoho budiče vibrací. Naši obchodníci Vám pomohou s ekonomickým řešením pro Váš podnik.

WEB a E-MAIL MODUL / DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

  S VR9500|VR10500 lze průběh testů, monitorování a zastavení provádět pomocí dálkového ovládání. Naši zákazníci mohou pomocí této volby použít jejich tablet, telefon nebo jiné mobilní zařízení pro monitorování a řízení vibrační zkoušky přímo u vibračky nebo odkudkoli ve světě.

SNADNÁ INTEGRACE

  Aplikace jako je Microsoft Excel, LabVIEW, Matlab a jiné lze napojit pomocí funkcí ActiveX.

 

Zákaznický servis

Ve společnosti Vibration Research věříme, že kontinuální podpora našeho produktu je stejně tak důležitá jako jeho prvotní instalace. Zeptejte se na:

 • VR Gold program pro upgrade a podporu
 • Obětavý zákaznický tým podpory
 • Virtuální vzdělávání skrze internet dle požadavku
 • Školení dle požadavku (u zákazníka apod.)